Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Home

Alles over activiteiten rond de kerst en kerstvieringen van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken zijn te vinden op de websites:
www.pghoofddorp.nl
www.parochiejoannesdedoper.nl
www.doopsgezindegemeente.nl
Stal op de Kaag
Diverse activiteiten rond de Kerst zijn te vinden in de Nieuwsbrief van de Stal op de Kaag. Lees meer...

Week van gebed: 'Jouw hand, mijn glimlach'

De Week van Gebed voor Eenheid staat in het teken van verzoening. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maken de organisaties het thema concreet. Deze gebedsweek wordt in 2017 van 15-22 januari over de hele wereld gehouden. Ook de Hoofddorpse kerken doen mee. Er is een mooi programma gemaakt. Lees meer...

Bestuur Raad van Kerken

Het afgelopen jaar zijn er de nodige mutaties geweest in het bestuur van de RvK. Alex Verbakel (parochie), Hedi Hegeman (Doopsgezinden), Arjen Blom (Marktpleinkerk) en Leo Mesman (pastoresoverleg) namen afscheid. Tineke van der Ploeg (parochie), Ton Koningen (Doopsgezinden) en Coen Wessel (pastoresoverleg) vulden 3 van de 4 vacatures weer in. Hopelijk kan de vacante plek namens de Marktpleinkerk binnenkort ook weer worden ingevuld. Marja Brussen is secretaris geworden, Henny Boschman voorzitter en Cees de Kort blijft penningmeester.

 

Jaarlijks bijeenkomst Raad van Kerken

In oktober was er een bijeenkomst van het (nieuwe) bestuur van de RvK met de pastores, kerkbestuurders en afgevaardigden van diverse werkgroepen. Goed om te horen waar we tevreden over zijn: Een mooi jaarprogramma met een goed bezochte startavond door de commissie bezinning en verdieping, catechese avonden en vieringen door de catechesegroep gehandicapten, sobere maaltijden in de 40-dagentijd zijn een paar voorbeelden. Maar er zijn ook werkgroepen rond vrede en vluchtelingenwerk, er is een gesprekspartner namens de RvK bij de WMO-adviesraad.
Ook onze zorgen en problemen konden we delen. We lopen aan tegen minder vrijwilligers, waardoor het moeilijk wordt om onze ambities ten uitvoer te brengen. Lees meer...