Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Leerhuis Kerk en Israël: Prof. dr. Dubbink, De Apocalyptiek

Bewustwording en bezinning op Jodendom en Christendom.

PROGRAMMA LEERHUIS KERK & ISRAËL HOOFDDORP 2019-2020

37e seizoen van het Leerhuis

De werkgroep "Kerk en Israël" is eind 1982 door de classis Hoofddorp ingesteld en is haar 37ste seizoen ingegaan.

 

De doelstelling is "Het denken over de relatie tussen Kerk en Israël bevorderen en stimuleren. Interesse opwekken in de plaatselijke gemeenten". Met andere woorden: bewustwording en bezinning teneinde inzicht in het Jodendom en het christendom te verdiepen.

 

Eén van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd is het organiseren van een leerhuis.

Het programma voor het seizoen 2019-2020 is:

Donderdag 17 oktober 2019: ds. Adri van der Wal; Rembrandtjaar: Rembrandt en de Bijbel.

Donderdag 21 november 2019: ds. Adri van der Wal; Rembrandt en de Bijbel.

Donderdag 16 januari 2020: Simon Schama; documentaires over het Jodendom

Donderdag 20 februari 2020: Prof. dr. J. Dubbink, De oudtestamentische Apocalyptiek

Donderdag19 maart 2020: Dr. D. van Arkel, Het aangezicht van de ander/Ander. 
                                                                      Een inleiding in het denken van Emanuel Levinas
Marktpleinkerk, ontmoetingsruimte, 20:00 – 22:00 uur.

De kosten bedragen € 5,-- per avond inclusief koffie of thee. Wilt u de eerste avond voor het hele seizoen inschrijven, dan kan dit ook. De kosten bedragen dan € 20,00 voor het seizoen. 
Marktpleinkerk ontmoetingsruimte, Marktplein 96 20:00 – 22:00 uur. kosten € 5 per avond.

Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997   a_vd_wal@hotmail.com