Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek

Vandaag over: De erfenis van de sultan, maar ook van de keizer, koning en tsaar.
Pastor Rob Mascini neemt u mee naar het oosten van Europa. Aan de hand van foto's vertelt hij over de geschiedenis van de mensen die daar wonen. Eeuwenlang was het oosten van Europa het slagveld tussen Zweden uit het noorden, Russen uit het oosten, Turken uit het zuiden en Duitsers uit het westen. Perioden van geweld, hevige oorlog, bezetting, uitbuiting, verdrijving van huis en haard wisselden zich af. Die geschiedenis heeft de cultuur van de mensen bepaald. Nog steeds voelen velen de dreiging van de grote buren. Nu eens flirt men met het westen om zich veilig te voelen jegens het oosten. Dan weer verzetten politieke leiders zich tegen het westen en het zuiden om de eigen cultuur met haar normen en waarden te beschermen. Rob Mascini: 'Als we deze geschiedenis niet kennen zal er veel in de politiek misgaan. We leven in een tijd van landen om de middellandse zee die zich economisch verzetten tegen het noorden. De Brexit moet nog komen. Turkije bij de EU is een vergeten optie. En Oost-Europa is een verhaal apart! En dat verhaal wil ik u graag vertellen'.
Samen in gesprek zijn themabijeenkomsten die in het teken staan van culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden elke tweede donderdag van de maand, in samenwerking met de Katholieke Bond voor Ouderen, georganiseerd.

Aanmelden noodzakelijk. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee gevraagd.
Is 'Samen in gesprek' haalbaar als we 1,5 meter afstand moeten houden? Er mogen 13 mensen tegelijk in de zaal van het parochiehuis. Per datum wordt bekeken wat mogelijk is.

Datum en locatie

Donderdag 8 oktober 2020

Van 13.30-15.00 uur en bij voldoende belangstelling van 15.00-16.30 uur.

Parochiehuis, Kruisweg 1067, Hoofddorp

Aanmelden en informatie

Coby Bergsma
tel. 023 565 2400, j.j.bergsma@live.nl

Komende gespreksgroepen


12 november 2020: Over Maria Magdalena, een van de meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament.
10 december 2020: We kijken naar Maria, de moeder van Jezus, in de kunst.
14 januari 2021: Film 'De beentjes van Hildegard'.

Tijd: 14.00-16.00 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Parochiehuis, Kruisweg 1067, Hoofddorp