Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

23 jun 19:30
Marktpleinkerk
25 jun 10:00
30 jun 19:30
Marktpleinkerk
03 sep 20:00
De Lichtkring

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Leeservaringen delen: Lente in de kerk

Waar menigeen spreekt over de kerk met woorden als ‘krimp’, ‘vergrijzing’ en ‘kerksluiting’ laat het boek Lente in de kerk impressies zien van nieuwe en hoopvolle bewegingen. Auteur ds. René van Loon bezocht nieuwe gemeenten, oude gemeenten met nieuwe bloei en gemeenten van nieuwe Nederlanders. In 2 avonden delen wij wat ons treft in zijn boek en vertalen we dit naar onze visie op kerk-zijn.
Bevindt de kerk zich in ons land in de herfst of winter van haar bestaan? Of kent de kerk veerkracht? Lente in de kerk is een boeiend verslag, vol impressies. Wat gebeurt er in kerken waar nieuwe ontwikkelingen waar te nemen zijn? Wat betekent dit voor de kerk waartoe wij behoren? Waar breekt daar de lente door? Per avond bespreken we een aantal hoofdstukken. En misschien is het mogelijk om als afsluiting samen op bezoek te gaan bij één kerk waar de lente doorbreekt?
Leiding: ds. Arie de Winter, www.lenteindekerk.nl

Data, tijd, locatie


Woensdag 7 en 28 oktober 2020

20:00 – 22:00 uur

Plaats: Marktpleinkerk, Marktplein 96, Hoofddorp

Informatie


ds. Arie de Winter
as.dewinter@pghoofddorp.nl
tel. 06 1754 0812