Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Seizoen 2019-2020 Catechesegroep gehandicapten Hoofddorp

Het jaarthema is “Moet je horen”

Naar aanleiding van een kinderbijbel van Nico ter Linden. Er is in eerdere seizoenen al vaker een kinderbijbel gekozen als uitgangspunt voor de verhalen.
We gaan met elkaar in gesprek over verhalen uit deze kinderbijbel, die we dan in thema’s bij elkaar proberen te zetten. Naast het vertellen van de verhalen gaan we ook met elkaar in gesprek over wat er leeft in ieders leven, waarbij de deelnemers iets kunnen aandragen voor de voorbeden. De verwerking van de verhalen zal merendeel in de vorm van kleurplaten zijn, maar we proberen ook wat andere verwerkingen te vinden.

We komen bij elkaar voor de catecheseavonden op dinsdagavonden van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in het Brandpunt, Hoofdweg 770.
 
Elk blok staat onder leiding van een voorganger en het blok wordt afgesloten met een dienst in de kerk van die voorganger.
Het 1e blok wordt geleid door ds. Coen Wessel
Er is catechese op de dinsdagavonden 3 september, 17 september, 1 oktober en 15 oktober 

De afsluitende kerkdienst is op zondag 27 oktober 10.00 uur in de Lichtkring,  Lunenburgdreef 70. 
Het 2e blok wordt geleid ds. Adri v.d. Wal. Er is catechese op de dinsdagen 29 oktober, 12 november en 26 november Op 10 december vieren we kerst met de catechesegroep.

De afsluitende kerkdienst is op zondag 8 december om 9.30 uur in de Marktpleinkerk, Marktplein 96
Leo Mesman leidt het 3e blok. Er is catechese op de dinsdagen 7 januari, 21 januari, 4 februari en 18 februari.

De afsluitende kerkdienst is op zondag 23 februari of 1 maart om 10.00 uur in de H. Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1071
Het 4e blok wordt geleid door ds. Adri v.d. Wal. Er is catechese op de dinsdagen 3 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april.
                    
Het blok wordt afgesloten met een kerkdienst op zondag 26 april om 10 uur  in de Doopsgezinde Kerk, Kruisweg 691 met medewerking van ds. Hedi Hegeman
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Neem daarvoor contact op met Gerda van der Wal (023-5630997).

Ook nieuwe chauffeurs om de deelnemers te rijden zijn van harte welkom, vooral iemand die een rolstoelbusje heeft/kan rijden. Neem daarvoor contact op met Trudy van Wijngaarden (023-5627943)
Voor een een uitgebreid artikel over deze catechesegroep KLIK HIER
contactadres: Gerda van der Wal
gehandicapten-catechese@kerkeninhoofddorp.nl