Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

10 dec 14:00
Parochiehuis
14 jan 10:00
Marktpleinkerk
14 jan 14:00
Doopsgezinde Kerk
21 jan 20:00
Marktpleinkerk
24 jan 14:00
Marktpleinkerk
02 feb 20:00
De Lichtkring
04 feb 10:00
Marktpleinkerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Geloof in de publieke ruimte

Geloof in de publieke ruimte - prof. dr. Erik Borgman
Datum: dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Schutse Protestantse Gemeente Uithoorn
Het is niet best gesteld met het imago van godsdienst in Nederland. De ontkerkelijking zet geleidelijk aan door, maar bovenal is in de publieke ruimte weinig begrip of aandacht voor wat gelovigen beweegt. Kerken zijn nog steeds grote maatschappelijke organisaties, maar ze worden in Nederland, anders dan in andere Europese landen, nauwelijks als serieuze gesprekspartners gezien in het maatschappelijk debat. Godsdienst wordt al snel verbonden met een intolerante, anderen uitsluitende, visie, en er lijkt weinig besef van de belangrijke bijdrage die het christelijk geloof in verleden en heden heeft geleverd aan de maatschappij . Van de weeromstuit hebben christenen soms de neiging het publieke debat maar te laten voor wat het is en zich binnen de eigen kring terug
te trekken.
Erik Borgman is een theoloog die daar geen last van heeft, maar geregeld het publieke debat opzoekt om binnen en buiten de kerk heersende opinies ter discussie te stellen. Daarbij is hij steeds op zoek naar het uit dragen van wat het wezen van het christelijk geloof is, zonder opsmuk, niet met het oog op directe invloed of resultaat, maar omdat het goed en waar is. Hoe je met dat geloof in
de publieke ruimte zou kunnen staan, daarover gaat hij met ons in gesprek
Erik Borgman is lekendominicaan, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg
University en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center.