Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

29 sep 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt
03 okt 11:00
Boekwinkel Het Kruispunt
05 okt 20:00
Joannes de Doper
07 okt 11:00
De Stal op De Kaag
07 okt 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
07 okt 20:00
Marktpleinkerk
08 okt 14:00
Parochiehuis
10 okt 14:00
Boekwinkel Het Kruispunt

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Voorjaarsprogramma 2020

RAAD VAN KERKEN HOOFDDORP

Programma voorjaar 2020 thema: 'GRENZEN'

 
vrijwel alle avonden t/m/ 6 april zijn afgelast!

Actuele informatie hierover is terug te vinden in de Agenda


Het complete programma als pdf. KLIK HIER

GELOOF EN BIJBEL

 

Openbaring: een troostboek

Voor velen is het laatste Bijbelboek een duister boek. We ontdekken Openbaring als een troostboek voor christenen in bedreigende omstandigheden. We gebruiken daarbij beeldmateriaal.

Donderdag 6 februari, 5 maart 2020, 10:00 – 12:00 uur, Marktpleinkerk.

Leiding: ds. Adri van der Wal.

 

Juda- Judas

Met elkaar denken we na over de rol van Judas in het evangelie gezien vanuit het bekeringsverhaal van Juda in het Oude Testament.

Woensdagavond 12 februari 2020, 20:00 – 21:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt.

Leiding: Pastor Kees van Lent.

 

Bijbellezen: hoe doe je dat?

Hoogleraar A. Huijgen keert zich in zijn boek “Lezen en laten lezen. Gelovig omgaan met de Bijbel” tegen een rationalistische manier van Bijbellezen en pleit voor een persoonlijk aangesproken worden in de omgang met de Bijbel. Op een gespreksavond bespreken we de hoofdlijnen van dit boek. Voor een samenvatting wordt gezorgd.

Woensdagavond 22 april 2020, 20:00 – 22:00 uur, Doopsgezinde Kerk.

Leiding: ds. Adri van der Wal. 

GELOOF EN PRAKTIJK

 

samen in gesprek

Themabijeenkomsten in het teken van culturele, spirituele en maatschappelijke onderwerpen:

- 13 februari: Aan de vooravond van Valentijnsdag praten we over Sint Valentijn en geluksmomenten in ons leven.
- 12 maart: We duiken in de rijke geschiedenis van Haarlemmerliede, Spaarnwoude e.o.
- 9 april: Wij ‘ontmoeten’ Maria van Magdala ‘de apostel van de apostelen’. In de Middeleeuwen werd haar deze titel gegeven omdat zij de eerste getuige van de opstanding van Jezus was.

- 14 mei: We ervaren hoe analfabete mensen met een migrantenachtergrond Nederlands leren lezen en schrijven met behulp van een klokkenspel.

Donderdagen 14:00 – 16:00, Parochiehuis, informatie: Coby Bergsma, j.j.bergsma@live.nl, tel. 023-5652400 en Els van Dongen, evandongencaarls@telfort.nl, tel. 023-5612273.

 

Presentatie: Een trap naar de hemel

“Een trap naar de hemel” is een boek/handreiking voor mensen die in de zorg werken en graag met ouderen die dementerend zijn in gesprek gaan b.v. rond de christelijke feestdagen. Auteur Anja Bruijkers-Koel is geestelijk verzorger bij verschillende zorgorganisaties. Zij wil op 22 februari graag haar kennis delen met de aanwezigen

Zaterdagmiddag 22 februari 2020, 14:00 – 15:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt/Het Fundament.

Spreker: Anja Bruijkers. Gastvrouwen Raminah van Eer en Els Tulen.

Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

 

Vastenmaaltijden in de veertigdagentijd

Zes sobere maaltijden (soep en brood) in de Veertigdagentijd. Een inleiding en een gesprek over een maatschappelijk onderwerp tijdens het eten:

Woensdag 26 februari, Het Parochiehuis, Eerlijke bankwijzer PAX.

Woensdag 4 maart, De Marktpleinkerk, Herstelacademie.

Woensdag 11 maart, Het Parochiehuis, Groene Kerk en Repair Café.

Woensdag 18 maart, Doopsgezinde kerk, Stem in de Stad.

Woensdag 25 maart, De Lichtkring, Vier het leven.

Woensdag 8 april, De Ark, Noodfonds en Parochiële Charitas Instelling.

Opgave voor elke maaltijd uiterlijk op de maandag voor de maaltijd, via: secretariaat@hjoannesdedoper.nl, tel. 023 – 5638145.

 

De grens tussen leven en dood.

Na een bezinning op wat Jezus betekent op weg naar Pasen, proberen we te schilderen met acrylverf. Hoe voelt de grens tussen leven en dood?

Dinsdagmiddag 10 maart 2020 14:00 – 16.00 uur, Achterzaal Doopsgezinde kerk. Leiding: ds. Hedi Hegeman.

 

Literaire Lunch met Claudia Carli

Aan de hand van negentien versjes in een poëziealbum vertelt “Zoo lang ik hoop te leven” op een overrompelende manier de geschiedenis van een joods meisje en haar vriendinnen. Schrijfster Claudia Carli komt naar Hoofddorp om tijdens de lunch te vertellen over haar boek. In principe is deze bijeenkomst gratis, maar gezien de lunch stellen we aanmelden en een bijdrage in de kosten zeer op prijs.

Zaterdagmiddag 2 mei 2020, 12:30 – 14:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt/Het Fundament. Gastvrouwen Ria Stolk en Raminah van Eer. Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl

GELOOF EN CULTUUR

Kennismaking met Dietrich Bonhoeffer

Kennismaking met de theoloog Dietrich Bonhoeffer in het kader van het Bonhoefferjaar.

Maandag 20 januari 2020, 20:00 – 22:00 uur, De Ark.

Meer informatie: ds. Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192

 

Schilderkring rondom gedichten van Bonhoeffer

Schilderen naar aanleiding van gedichten van Bonhoeffer.

Woensdag 12 februari, 18 maart 2020, 20:00 – 22:00 uur, De Ark. Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de aanschaf van materiaal bij ds. Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-2000192.

 

Racisme en ons slavernijverleden

Drie activiteiten rond racisme en ons slavernijverleden


1. Wat is er overgebleven van ons slavernijverleden in onze manier van denken of in ons straatbeeld? In gesprek met Elaine Veldema. Zij is de initiatiefneemster en ontwerpster van het slavernijmonument in Hoofddorp.

Woensdag 27 mei om 20:00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt.


2. We lopen met elkaar de slavernijwandeling in Haarlem.

Zaterdag 13 juni om 15:00 uur, Haarlem.


3. We zijn bij de viering van Keti Koti in Hoofddorp.

Woensdag 1 juli, tijdstip nog niet bekend, Slavernijmonument Kruisweg.

Aanmelding via Boekwinkel Het Kruispunt, info@boekwinkelhetkruispunt.nl

Begeleiding en informatie: ds. Aarnoud van der Deijl, Leo Mesman, Raminah van Eer

SPOORZOEKEN

leerhuis Kerk en Israël 2019-2020

Bewustwording en bezinning op Jodendom en Christendom.


16 januari 2020                Documentaires Simon Schama over het Jodendom

20 februari 2020              Prof. dr. J. Dubbink De oudtestamentische Apocalyptiek

19 maart 2020                 Dr. D. van Arkel Het aangezicht van de ander/Ander. (gaat niet door)


Donderdagen 20:00 – 22:00 uur, Marktpleinkerk. Kosten: € 5,00 per avond inclusief koffie of thee. Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997.

 

Leeservaringen delen rond: De wintertuin

De debuutroman van de Haarlemmermeerse Joke Verweerd, De wintertuin, verschijnt vanwege Jokes 25-jarig schrijversjubileum in een mooie jubileumeditie. Een verhaal over verstoorde familierelaties, herstel en vergeving. Het lijkt ons een mooie ode aan Joke’s schrijftalent om deze roman te bespreken.

Dinsdagmiddag 25 februari 2020, 14:00 – 15:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt.

Gastvrouw: Ria Stolk. Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

 

Leeservaringen delen rond: Het zoutpad (gaat niet door)

Na een onthutsende mededeling pakken Raynor Winn en haar man Moth hun rugzakken en een kleine tent en beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. Het verandert hun leven. Dit boek is inspirerend, openhartig en schitterend geschreven. Thema’s zijn: omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt.

Dinsdagmiddag 24 maart 2020, 14:00 –15:30 uur, Boekwinkel Het Kruispunt.

Gastvrouw: Ria Stolk. Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

 

Verder met de oecumene (gaat niet door)

Hoe gaan we in Hoofddorp verder met de oecumene? Wat zijn de landelijke ontwikkelingen in de

oecumene? Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Landelijke Raad van Kerken, geeft daar

een inleiding over. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Maandag 30 maart 2020, 20:00 – 21:45 uur, De Lichtkring.

Inlichtingen: ds. Coen Wessel, c.wessel@pghoofddorp.nl

 

Symposium: Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Parochie Joannes de Doper en boekwinkel Het Kruispunt organiseren een symposium met bekende sprekers zoals o.a. Mgr. Dr. Dick Schoon, Mgr. dr. Jan Hendriks, Prof. Dr. Paul van Geest, dr. Carolina Lenarduzzi.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Boekwinkel Het Kruispunt en de H. Joannes de Doperparochie.

Zaterdag 18 april 2020, 14:00 – 17:00 uur, Het Fundament. Aanmelden via: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

 

Leeservaringen delen

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.

Al eeuwenlang is de Westerse cultuur doordrongen van de gedachte dat de mens in wezen slecht is. In een boeiend boek worden we meegenomen in de onjuistheid van die overtuiging. Dit kan leiden tot een realistischer mensbeeld.

Woensdag 11 maart 2020, 20:00 – 22:00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt. Kosten boek: € 25,-

Begeleiding Leo Mesman. Aanmelden en informatie info@boekwinkelhetkruispunt.nl

 

Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie.

Er is een fort Europa ontstaan met rampzalige gevolgen. Migratie experts Henk van Houtum en Leo Lucassen plaatsen de migratie naar de Europese Unie in een breed perspectief, waarbij ze concrete plannen presenteren voor een duurzaam en rechtvaardig beleid. 

Woensdag 15 april 2020, 20:00 – 22:00 uur, Boekwinkel Het Kruispunt. Kosten boek: € 20,99. Begeleiding Leo Mesman. Aanmelden en informatie info@boekwinkelhetkruispunt.nl

 

Theatervoorstelling ‘Wie ben ik’

Op de laatste dag van de Bonhoeffer-maand april stapt Kees van der Zwaard de wereld van Dietrich Bonhoeffer in. In antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ vecht Bonhoeffer tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis, met de dood voor ogen. 

Donderdag 30 april 2020, aanvang 20:00 uur, De Lichtkring.

Toegang gratis – collecte bij uitgang 

Alle avonden zijn met meer uitgebreide informatie terug te vinden in de agenda

het complete programma als pdf KLIK HIER
Voor algemene informatie neem comtact op met Flora van der Staaij 06-10469181 of bezinning@kerkeninhoofddorp.nl