Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

09 dec 14:00
Parochiehuis
13 jan 14:00
Parochiehuis
18 jan 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
23 jan 14:00
Marktpleinkerk
27 jan 20:00
Marktpleinkerk
01 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
15 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Home

 

Voorbede in de advent 2021

 

In deze bange dagen van corona, nodigen de kerken van Hoofddorp alle christenen uit om samen te bidden.

God, in deze dagen vieren wij de komst van Jezus in onze wereld. Hij is Uw zoon, onze Heer. Juist in deze dagen willen we U vragen nabij te zijn aan allen die voor hun leven vechten op de IC’s van onze ziekenhuizen. Wees nabij aan alle zieken, aan ieder die bang is, moe en uitgeput. Wees nabij aan hun naasten en wees nabij aan dokters, verpleegkundigen, therapeuten en allen die voor onze zieken vechten, vaak boven hun krachten.
We bidden u nabij te zijn aan een ieder die door deze pandemie getroffen is. We denken aan alle ouderen, thuis of in het verpleeghuis, die in deze tijd eenzamer zijn. We denken aan onze kinderen die opnieuw beperkt worden. Wees nabij ook aan de ondernemers die hun levenswerk in gevaar zien. Wees nabij aan hun medewerkers.
Wees nabij aan de gezinnen waar de spanningen te groot worden, waar men elkaar geen liefde en steun meer kan bieden. Wees nabij aan de mensen voor wie de maatregelen te zwaar zijn, aan hen die alle maatregelen niet kunnen verdragen. We denken ook aan politie en BOA’s die ons land leefbaar moeten houden, de goede orde willen bewaren.
Wees nabij aan hen die ons land nu moeten leiden. Wees nabij aan onze regering, onze politici, de medische adviseurs, de wetenschappers, de journalisten.
God, wees hen allen nabij, wees ons nabij. Geef ons en aan onze kerk om te leven vanuit uw liefde. Dan zal er moed zijn en kracht, hoop en vertrouwen, geduld en mildheid, wijsheid en bezonnenheid. Dan zullen we voor elkaar opkomen en elkaar steunen. Dan kunnen we met vrede in het hart de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan.
Amen.

Groen licht voor mensen op de vlucht

Een groot aantal Haarlemmeerse organisaties, kerken en politieke partijen sluit zich aan bij de actie Groen Licht van de Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN). Zij roepen ons op om op 10 december, internationale dag van de Mensenrechten, een Groen Licht-signaal te geven door huizen of gebouwen groen te laten kleuren of een groen lichtje voor het raam te zetten.

Lees meer
 Samen in gesprek over Maria

De figuur van Maria, de moeder van Jezus, staat voor velen het hele jaar door hoog in aandacht, maar dat is zeker in de adventsperiode het geval. Dominee Adri van der Wal laat op donderdag 9 december een reeks uitbeeldingen van Maria zien. Hij zal daarbij toelichten welke theologische achtergronden daarin een rol spelen.

Datum en tijd
Donderdag 9 december van 14.00-16.00 uur

Locatie
Parochiehuis Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073, Hoofddorp

 
 


Aanmelden
Aanmelden noodzakelijk. Dit kan telefonisch bij Coby Bergsma 023 565 24 00 of per e-mail bij Els van Dongen welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl.

 

Vanzelfsprekend zal aan de dan geldende coronaregels worden voldaan.

Vervoer
Kunt u niet zelfstandig naar het Parochiehuis komen, laat dat dan weten, dan wordt u opgehaald.


Bijeenkomsten 'Samen in Gesprek' worden georganiseerd door de KBO-seniorenvereniging samen met de parochie Joannes de Doper. Voor de koffie/thee vragen we een vrijwillige bijdrage.
Het was een bijzonder jaar

Wat is er op oecumenisch gebied allemaal gebeurd in de verschillende kerken van Hoofddorp? U leest het in het jaarverslag. Download het jaarverslag hier.
 
 
Nieuwsbrief
Met een abonnement op de nieuwsbrief van de Raad van Kerken bent u als eerste op de hoogte van nieuwe activiteiten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@kerkeninhoofddorp.nl