Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

02 dec 17:00
Joannes de Doper
08 dec 19:30
Parochiehuis
17 dec 13:30
het Fundament
06 jan 17:00
Doopsgezinde Kerk
12 jan 14:00
Parochiehuis
09 feb 14:00
Parochiehuis

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Bijbel- en schilderkring

Over de proloog van Lucas.

Met elkaar verkennen we de opbouw van de hoofdstukken Lucas 1 en 2 en vervolgens verbeelden we die hoofdstukken in een vijfluik voor de advent en Kerst.
In de advent wordt de proloog van het evangelie volgens Lucas gelezen in de vieringen: Lucas 1 en 2. Deze tekst heeft een prachtige opbouw: aankondiging geboorte van Johannes, aankondiging geboorte van Jezus, het Magnificat van Maria, geboorte van Johannes, geboorte van Jezus. Je ziet hierin al direct de centrale plek van het Magnificat, dat ook nog eens het eerste is van drie liederen. Na Maria zingt Zacharias zijn lied en daarna de engelen in de Kerstnacht het Gloria in excelsis Deo. Met elkaar gaan we deze opbouw verkennen in één avond en daarna schilderen we met elkaar dit vijfluik, dat vervolgens in de vieringen een plek kan krijgen. We kunnen daarbij inspiratie putten uit de vele schilderijen die door de eeuwen heen zijn gemaakt van deze scènes.
De avonden zijn eventueel ook apart van elkaar bij te wonen, als je bijvoorbeeld meer een woord-mens bent of juist een beeld-mens.

Data, tijd en locatie

 

Donderdagen 4 en 18 november 2021

Tijd: 20:00 uur

Plaats: De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp

Informatie en aanmelden

 

Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de aanschaf van materiaal bij Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023-200 0192.