Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Samen in gesprek: Marc Chagall

Tijdens de bijeenkomsten 'Samen in gesprek' praten we met elkaar over een cultureel, religieus of maatschappelijk onderwerp.

 

Ds. Adri van der Wal geeft een indruk van de Bijbelse voorstellingen die de Joodse kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) naliet in schilderijen, gebrandschilderde ramen, beeldhouwwerken, fresco’s enz.

 

Datum, tijd en locatie


Donderdag 12 januari 2023

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Parochiehuis Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073, Hoofddorp

Informatie


Aanmelden en informatie
Telefonisch bij Coby Bergsma 023 565 24 00 of bij Leo Mesman, mesmanleo51@gmail.com

Vervoer
Kunt u niet zelfstandig naar het Parochiehuis komen, laat dat dan weten, dan wordt u opgehaald.

Kosten
Vrijwillige bijdrage koffie/thee 

 


.

 

Volgende bijeenkomst:
Donderdag 9 februari: Energiebank
Donderdag 9 maart: Film Joseph de Rebel
Donderdag 13 april: Historisch Haarlemmermeer
Donderdag 11 mei: Kunst van Kees Bos
Bijeenkomsten 'Samen in Gesprek' worden georganiseerd door de KBO-seniorenvereniging samen met de parochie Joannes de Doper.