Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

12 okt 20:00
De Ark
13 okt 14:00
Parochiehuis
20 okt 20:00
Marktpleinkerk
26 okt 19:30
Boekwinkel Het Kruispunt
02 nov 14:30
Doopsgezinde Kerk
02 nov 20:00
Marktpleinkerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Symposium Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Rond 1700 moest Petrus Codde, als aartsbisschop de hoogste leider van de katholieken in de Republiek, zich in Rome komen verdedigen tegen allerlei verdachtmakingen. Zijn verblijf daar duurde bijna drie jaar en uiteindelijk werd hij geschorst en later afgezet. De splitsing die dit onder de katholieken in de Republiek teweegbracht, leidde tot de twee kerken die we nu nog kennen: de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken. In de dagboeken van hemzelf en van zijn medewerkers lezen we over zijn ervaringen met de Vaticaanse autoriteiten. En lezen we over zijn verblijf in de stad: de kerken, paleizen en kloosters die hij bezocht.


 
We zijn bijzonder blij dat de bisschoppen van beide kerken Mgr. Dr. Dick Schoon, Bisschop Haarlem. Mgr. Dr. Jan Hendriks, Bisschop Haarlem-Amsterdam hun visie op de ervaringen van hun beider voorganger Mgr. Petrus Codde willen geven. Ook zullen kerkhistorici en theologen, gespecialiseerd in de tijden van reformatie en contra-reformatie, Prof. Dr. Paul van Geest, Hoogleraar kerkgeschiedenis, Tilburg University en Katholieke Universiteit Leuven en Dr. Mr. Carolina Lenarduzzi, auteur boek “Katholiek in de Republiek” hun licht op de problematiek van toen geven. En wie weet, is deze wel actueler dan we denken. Pr. Drs. Marieke Ridder, is de gespreksleider tijdens dit symposium.

Na afloop is er een vesperviering en daarna is iedereen welkom in Het Fundament onder de kerk.
 

Datum, tijd, locatie

Zaterdag 22 oktober 2022

Aanvang: 14:00 - 16:00 uur

Plaats: RK Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, Hoofddorp

Informatie en aanmelden

 

Boekwinkel Het Kruispunt, info@boekwinkelhet kruispunt.nl,
tel, 023 561 73 92