Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

12 okt 20:00
De Ark
13 okt 14:00
Parochiehuis
20 okt 20:00
Marktpleinkerk
26 okt 19:30
Boekwinkel Het Kruispunt
02 nov 14:30
Doopsgezinde Kerk
02 nov 20:00
Marktpleinkerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Boekpresentatie: Nog is het licht in de tempel niet gedoofd

De ervaringen in zijn eigen pastorale werk hier in Nederland, en zijn ervaringen wereldwijd en oecumenisch laten auteur Rob Mascini de vraag stellen of we met de kerksluitingen in Nederland wel op de goede weg zijn. Onze kerkgebouwen worden leger en armer, maar alvorens de deuren te sluiten, zouden we eerder onze deuren wijd open moeten zetten, dienstbaar aan mensen van vandaag!
Dat is zijn pleidooi. Laat het een open huis zijn, waar stad wij en dorp een huis vindt om lief en leed te delen, waar gerouwd kan worden en gevierd, waar muziek is en geleerd kan worden, waar stilte is en feest.

Het boek 'Nog is het licht in de tempel niet gedoofd' dat Mascini over dit thema geschreven heeft wordt gepresenteerd in Boekwinkel Het Kruispunt.
Wilt u dit meemaken? Geef u dan snel op.


 Datum, tijd en locatie


Zaterdag 24 september 2022

Tijd: 14.00 uur

Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt,
Kruisweg 1067a, Hoofddorp

Informatie en aanmelden


Boekwinkel Het Kruispunt, info@boekwinkelhetkruispunt.nl,
tel. 023 561 73 92