Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

02 dec 17:00
Joannes de Doper
08 dec 19:30
Parochiehuis
17 dec 13:30
het Fundament
06 jan 17:00
Doopsgezinde Kerk
12 jan 14:00
Parochiehuis
09 feb 14:00
Parochiehuis

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Liederen, verschillend en toch verbindend

Hebt u een lied, dat u steun geeft in moeilijke tijden, of één die bepaalde herinneringen bij u oproept en u blijmaakt? Een lied dat precies weergeeft waar het u om gaat wat betreft uw geloof of levensovertuiging? Een lied wat u dierbaar is, een hartelied?
Deze liederen willen we graag horen/lezen/zingen. Neemt u één lied mee, op CD, USB of gewoon op uw mobiel... dan zorgen wij voor afspeelapparatuur of versterking. Graag horen we het verhaal erbij: wat maakt dit lied zo dierbaar voor u?
Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen zal een korte inleiding houden en een paar liederen meenemen, die ze in Indonesië in het International Choir van de Mennonite World Conference heeft gezongen.

 Datum, tijd en locatie


Woensdag 2 november 2022

Tijd: 14.30-16.15 uur

Plaats: Doopsgezinde kerk
Hoofdweg Oostzijde 691, Hoofddorp

Informatie en aanmelden


Graag opgeven vóór 30 oktober bij ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen per e-mail: thimmstelwagenac@gmail.com.