Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Nieuwe datum voor 'Verder met de oecumene?'

Deze avond wordt in tegenstelling tot eerdere berichtgeving gehouden op maandag 30 maart.
Hoe gaan we in Hoofddorp verder met de oecumene?
Wat zijn de landelijke ontwikkelingen in de oecumene?
Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Landelijke Raad van Kerken, geeft daar een inleiding over.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek.

 

Let op gewijzigde datum:

Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.
Maandag 30 maart, 20:00 – 21:45 uur, De Lichtkring, Lunenburgdreef 70. 

Info: c.wessel@pghoofddorp.nl
tel. 023-2000192.

Hoe gaan we in Hoofddorp verder met de oecumene?

Als Raad van Kerken hebben we de afgelopen jaren veel vacatures gehad en waren we bezig met ‘overleven’. We zijn nu enigszins op sterkte, maar nu dringt de vraag zich aan ons op: en wat gaan we nu doen?
Want wat is in dit nieuwe decennium oecumene? Wat hebben we daarbij praktisch voor ogen en welke stappen kunnen we daarbij zetten.
Op dit moment zijn de Protestantse gemeente Hoofddorp, de Doopsgezinde gemeente en de Katholieke St. Joannes de Doperparochie lid van de Raad van Kerken. Maar er zijn veel meer kerken in Hoofddorp: de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘de Graankorrel’, de Meerkerk en een heel aantal allochtonenkerken. Hoe kunnen zij nog veel meer meedoen met de oecumene. En wat moet er dan veranderen?
Ooit hielden we Pinkstervieringen in het Haarlemmermeerse Bos. Daar voelden we ons vrij. Maar nu we in drie kerken onze Pinkstervieringen houden merken we dat niet alles kan. Elke gastkerk heeft toch zo zijn eigen tradities en gevoelens. En is een vorm van communie met matzes en druivensap eigenlijk wel de vorm van vieren waarbij iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt?
Als Raad van Kerken Hoofddorp willen we daar de komende tijd over nadenken. Als eerste stap in deze bezinning hebben we Christien Crouwel, de nieuwe secretaris van de Landelijke Raad van Kerken uitgenodigd om daar met ons over na te denken. Want heel veel kerken in Nederland worstelen met deze en soortgelijke vragen.
Christien Crouwel zal op deze avond kort een beeld geven van de landelijke ontwikkelingen in de oecumene en ze zal vertellen over hoe deze vragen elders worden aangepakt. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.