Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

23 jun 19:30
Marktpleinkerk
25 jun 10:00
30 jun 19:30
Marktpleinkerk
03 sep 20:00
De Lichtkring

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Online Pinkstervieringen: 'Geloven zonder Grenzen'

Op Pinksterzondag 31 mei vieren de Rooms-Katholieke parochie, de Doopsgezinde gemeente en de Protestantse gemeente Hoofddorp het Pinksterfeest in twee gezamenlijke Oecumenische Online-Vieringen.
De eerste viering is in de Marktpleinkerk. Voorgangers zijn de predikanten Aarnoud van der Deijl en Hedi Hegeman. In deze dienst wordt ook speciaal aandacht besteed aan het afscheid van Hedi Hegeman als voorganger bij de Doopsgezinde gemeente. De dienst begint om 9.30 uur en is te volgen op pghoofddorp.nl/kerkdienst
De andere dienst wordt gehouden in de H. Joannes de Doperkerk. Voorgangers zijn pater Bert Wooning en dominee Coen Wessel. Deze dienst begint om 10.00 uur en kan bekeken worden op www.hjoannesdedoper.nl/vieringen
Het thema van beide diensten is ‘Geloven zonder grenzen’. De diensten worden georganiseerd door de Raad van Kerken Hoofddorp.
In de diensten wordt ook een speurtocht voor kinderen afgerond. Kinderen van de basisschool kunnen deze speurtocht zelf maken in de periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Voor meer informatie: www.pghoofddorp.nl/nieuws/jop/speurtocht

 

 

 

‘Vaandel van alle Volken’

Aan het begin van de vieringen zal in beide kerken een spiksplinternieuw ‘Vaandel van alle Volken’ worden onthuld. Op de foto is al een klein voorproefje te zien. In de diensten zal het hele vaandel worden ontrold. De verschillende kleuren laten de volkeren van onze aarde zien, die Gods boodschap van vrede en recht zich eigen maken.