Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 jun 19:00
Joannes de Doper
06 jun 20:00
het Fundament
11 jun 10:30
De Ark
17 jun 13:00
Joannes de Doper

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.ontmoetinghoofddorp.org

Voorbede in de advent

 

In deze bange dagen van corona, nodigen de kerken van Hoofddorp alle christenen uit om samen te bidden.

God, in deze dagen vieren wij de komst van Jezus in onze wereld. Hij is Uw zoon, onze Heer. Juist in deze dagen willen we U vragen nabij te zijn aan allen die voor hun leven vechten op de IC’s van onze ziekenhuizen. Wees nabij aan alle zieken, aan ieder die bang is, moe en uitgeput. Wees nabij aan hun naasten en wees nabij aan dokters, verpleegkundigen, therapeuten en allen die voor onze zieken vechten, vaak boven hun krachten.
We bidden u nabij te zijn aan een ieder die door deze pandemie getroffen is. We denken aan alle ouderen, thuis of in het verpleeghuis, die in deze tijd eenzamer zijn. We denken aan onze kinderen die opnieuw beperkt worden. Wees nabij ook aan de ondernemers die hun levenswerk in gevaar zien. Wees nabij aan hun medewerkers.
Wees nabij aan de gezinnen waar de spanningen te groot worden, waar men elkaar geen liefde en steun meer kan bieden. Wees nabij aan de mensen voor wie de maatregelen te zwaar zijn, aan hen die alle maatregelen niet kunnen verdragen. We denken ook aan politie en BOA’s die ons land leefbaar moeten houden, de goede orde willen bewaren.
Wees nabij aan hen die ons land nu moeten leiden. Wees nabij aan onze regering, onze politici, de medische adviseurs, de wetenschappers, de journalisten.
God, wees hen allen nabij, wees ons nabij. Geef ons en aan onze kerk om te leven vanuit uw liefde. Dan zal er moed zijn en kracht, hoop en vertrouwen, geduld en mildheid, wijsheid en bezonnenheid. Dan zullen we voor elkaar opkomen en elkaar steunen. Dan kunnen we met vrede in het hart de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan.
Amen.