Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 jun 19:00
Joannes de Doper
06 jun 20:00
het Fundament
11 jun 10:30
De Ark
17 jun 13:00
Joannes de Doper

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.ontmoetinghoofddorp.org

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Ds. Coen Wessel is nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hij vertelt hierover:


In de zomer zijn een aantal vluchtelingen naar andere locaties gegaan: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem. In Haarlemmermeer kregen vluchtelingen een eigen tijdelijk onderdak in het verbouwde kantoorpand Polderstaete in Cruquius en in verbouwde schoollokalen in Nieuw-Vennep (Vlietestein en Wielestein). De vluchtelingen uit Oekraïne die in hotels zijn overgebleven, verblijven nu nog voornamelijk in het Corendon-hotel in Badhoevedorp en in het Park-In-hotel aan de Beechavenue. In de gemeente Haarlemmermeer verblijven er zo’n 700 vluchtelingen in opvanglocaties en 356 bij particulieren (cijfers van begin september). Daarnaast verblijven er 197 evacués uit Afghanistan (mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt) en 278 statushouders en asielzoekers in crisis-noodopvang in Haarlemmermeer (deels in hotels).

 

In de lente waren er verschillende activiteiten: Vredesgebed, hulp aan gestrande vrachtwagenchauffeurs, hulp aan vluchtelingen in de hotels, samenwerking met Kringloopwinkels voor spullen, acties in Nieuw-Vennep voor spullen e.a., koffieochtenden en maaltijden bij de Levend Evangelie Gemeente. Van de zomer hebben verschillende katholieke en protestantse voorgangers een spreekuur gehouden in het toenmalige communitycenter aan de Beechavenue bij Aalsmeerderbrug. Helaas was dat geen succes, voornamelijk omdat het hele communitycenter niet goed van de grond kwam: er kwam niemand naar toe. Ook was het taalprobleem groot. Toch zijn er ook goede gesprekken gevoerd en een aantal (kinder)bijbels in het Oekraïens uitgedeeld.

 

Nieuwe stap


Als nieuwe stap hebben we afgelopen zaterdag 29 oktober met een vijftal Oekraïners rond de tafel gezeten om te inventariseren hoe we verder kunnen samenwerken en hulp kunnen bieden. Het was nog heel verkennend, maar wel een goed gesprek. Het belangrijkste is dat we een gezamenlijk Kerstfeest gaan organiseren in de aanloop naar 25 december. Er staat nog niets vast maar we denken aan een gezamenlijk feest van Nederlanders en Oekraïners, om zo het feest van de Vredevorst te vieren en elkaar te ontmoeten: iets met een maaltijd, Kerstliederen, Bijbellezing, gebed en uitleg. Binnenkort gaan we daarover overleggen.


De Thuisgevers en de opvangcrisis


De afgelopen maanden hebben we de beelden uit Ter Apel gezien: hoe asielzoekers daar in de hitte en de regen stonden en er geen onderdak voor hen was. Een belangrijke reden is dat de gewone asielzoekerscentra vol zitten o.a. omdat vluchtelingen die een verblijfstatus in Nederland hebben gekregen (statushouders) geen woningen krijgen. Veel gemeentes slagen er niet in om woonruimte voor hen te vinden.

 

De gemeente Kampen en de kerken in Kampen hebben daarom het initiatief genomen om op een andere manier te gaan zoeken naar woonruimte voor statushouders. Niet langer zoeken alleen de ambtenaren van de gemeente naar woonruimte, maar samen met burgers, kerken en andere maatschappelijke organisatie wordt naar woonruimte gezocht. Het blijkt dat er op die manier veel meer woonruimte boven tafel komt: oude pastorieën, kantoren, verdiepingen van woonhuizen waar de eigenaar nooit komt etc.

 

De burgemeester van Kampen, oud-kamerlid Sander de Rouwe, is zo enthousiast over deze samenwerking dat hij voorgesteld heeft om op deze manier in zijn gemeente en in andere gemeentes tijdelijke woonruimte te zoeken voor statushouders, die nu nog in asielcentra wonen. De landelijke Protestantse Kerk heeft dit opgepikt en heeft met de Staatssecretaris voor Asielzaken overlegd. Ook de Staatssecretaris is enthousiast.

 

Er is nu vanuit de burgerlijke gemeente Kampen een projectteam opgericht dat probeert om dit initiatief ook elders van de grond te krijgen, de stichting de Thuisgevers (www.dethuisgevers.nl).

 

Omdat ik een webinar van hen gevolgd heb, ben ik benaderd door ambtenaren van de gemeente Kampen of dit ook iets zou zijn voor de gemeente Haarlemmermeer. Om eerlijk te zijn heb ik best geaarzeld omdat de gemeente Haarlemmermeer best al veel doet en ik niet wist of de gemeente Haarlemmermeer hier wel enthousiast over zou zijn. Maar de ambtenaren waren enthousiast genoeg om mij te verleiden toch eens een balletje op te gooien bij de gemeente Haarlemmermeer. Die is heel enthousiast, misschien ook omdat ze volgend jaar dubbel zoveel statushouders moeten opvangen. Bovendien krijgen de gemeentes een stevige hoeveelheid geld voor elke tijdelijk geplaatste statushouder. De wethouders Nobel en Steffens hebben er volmondig mee ingestemd. En dus denk ik: laten we het proberen. Het kan een mooi onderdeel worden van een ‘nieuwe bestuurscultuur’: overheid en samenleving lossen in samenwerking problemen op.

 

Binnenkort hoop ik jullie een bericht toe te sturen voor in de kerkbladen. Het bericht is een oproep om naar woonruimte voor asielzoekers uit te kijken. Het gaat daarbij dan met name om tot nu ongebruikte ruimte. In dat bericht staat precies wat de bedoeling is en ook welke subsidieregelingen er zijn voor eventuele verbouw etc.


Vrijwilligers


Op dit moment hebben we menskracht genoeg om het Kerstfeest met de Oekraïners te organiseren en ook om met de gemeente Haarlemmermeer te overleggen. Maar dat kan in de komende weken snel veranderen. Met name zal ik jullie dan vragen of er mensen in jullie gemeente zijn die mee willen uitkijken naar ongebruikte woonruimte, contacten willen leggen met business-clubs en makelaars of andere maatschappelijke organisaties etc. Graag als jullie tegen die tijd om je heen willen kijken. En als mensen nu al heel enthousiast zijn, dan kunnen ze me altijd bellen of mailen.

 

Hartelijke groet,

Coen Wessel, predikant van de Protestantse gemeente Hoofddorp
06-17451633

 

3 november 2022