Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Agenda

03 maa 17:00
Joannes de Doper
De Raad van Kerken organiseert vredesvespers voor Oekraïne. In deze vieringen bidden wij om recht en vrede in Oekraïne. De vieringen duren ongeveer 20 minuten.   Iedere...
06 maa 20:00
De Ark
We spreken met elkaar over de gelijkenissen van Jezus en hun joodse achtergrond en kijken welke gelijkenissen we lastig vinden.Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren,...
08 maa 18:15
Marktpleinkerk
Elke woensdag in de veertigdagentijd (behalve op 1 maart) is er op wisselende locaties in Hoofddorp een sobere maaltijd met een presentatie en een gesprek over een...
08 maa 20:00
het Fundament
Boekbespreking: Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving van kardinaal Jozef de Kesel. In de afgelopen decennia is de plaats van godsdienst en geloof fundamenteel...
09 maa 14:00
Parochiehuis
Tijdens de bijeenkomsten 'Samen in gesprek' praten we met elkaar over een cultureel, religieus of maatschappelijk onderwerp.   We kijken naar de film Joseph de rebel, van...
15 maa 18:15
Doopsgezinde Kerk
Elke woensdag in de veertigdagentijd (behalve op 1 maart) is er op wisselende locaties in Hoofddorp een sobere maaltijd met een presentatie en een gesprek over een...