Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

30 apr 14:00
Verzetsmonument
02 mei 14:00
Parochiehuis
11 mei 14:00
Parochiehuis
22 mei 14:00
Doopsgezinde Kerk
31 mei 14:30
Doopsgezinde Kerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Werkgroepen

De Raad van Kerken initieert en ondersteunt activiteiten die doorgaans door speciale werkgroepen worden uitgevoerd. De werkgroepen werken in hoge mate zelfstandig, maar houden contact over hun activiteiten met de Raad van Kerken.

Werkgroep Bezinning en Verdieping

Deze commissie heeft als doel mensen op het spoor te zetten, dat leren “met en van elkaar” belangrijk en leuk is. De commissie draagt zorg voor een evenwichtig aanbod van kringen en gespreksgroepen, met inbreng vanuit de verschillende kerken die aan de Raad van Kerken meedoen. Zij let erop dat in het totale programma de volgende drie vormen van betrokkenheid voorkomen: betrokkenheid op God, betrokkenheid op elkaar en betrokkenheid op de wereld. Lees meer...

Vluchtelingen in de Haarlemmermeer

Deze werkgroep initieert zo nodig activiteiten rond vluchtelingen en asielzoekers. Actieve en rustige periodes wisselen elkaar af afhankelijk van de situatie van het moment. Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Vastenmaaltijd

In de Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, organiseert de werkgroep zeven sobere maaltijden. Iedere avond heeft een thema. Lees meer...

 

 

 

Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

De Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp maakt deel uit van de Raad van Kerken. Ons doel is gehandicapten een reële plaats binnen onze kerken te geven. Hiertoe worden catechese-avonden en kerkdiensten georganiseerd. Lees meer...

 

Werkgroep Pinksterviering

De Pinksterviering is een niet meer weg te denken oecumenische traditie geworden Lees meer...

WMO-adviesraad

De Raad van Kerken is gesprekspartner van de burgerlijke gemeente in de adviesraad betreffende de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Lees meer...