Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Bezinning & Verdieping’

de commissie Bezinning en Verdieping heeft als taken:
· het peilen van de vragen en behoeften op leergebied,
· het stimuleren dat gespreksgroepen interkerkelijk bezocht worden,
· mensen gericht uit te nodigen om zo te zorgen voor een zo groot mogelijk aantal deelnemers,
· het vinden van geschikte onderwerpen en methodes voor de gesprekskringen,
· het vinden van gespreksleiders,
· het regelen van ruimtes,
· het verzorgen van een jaarlijks programmaboekje en de doorlopende publiciteit,
· het bieden van scholing aan eigen commissieleden, door onderling gesprek, literatuur en studiedagen.


In het voorjaar en in het najaar publiceert de commissie een programma vol activiteiten. Misschien heeft u vragen of zijn er onderwerpen die u mist in de programma's en waarover u wel graag eens zou willen bomen. Neem dan contact op met de commissie Bezinning en Verdieping en vertel ons over uw idee! We kunnen dan kijken wat er mogelijk is.
We zien u graag bij onze activiteiten.

Commissie Bezinning en Verdieping van de Raad van Kerken,

ds. Aarnoud van der Deijl, pastor Leo Mesman, ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen, Raminah van Eer, Marianne Bokhorst en Flora van der Staaij

Contact: bezinning@kerkeninhoofddorp.nl

Bij iedere activiteit staat de naam van de begeleider genoemd. U kunt bij deze persoon terecht voor opgave en informatie.