Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

03 feb 17:00
De Lichtkring
06 feb 20:00
De Ark
09 feb 14:00
Parochiehuis
03 maa 17:00
Joannes de Doper
06 maa 20:00
De Ark

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Pinksterviering

De werkgroep heeft als taak: de volledige organisatie van de Pinksterviering. Hieronder wordt verstaan zowel de technische kant van de organisatie als de coördinatie en het helpen samenstellen van de liturgie in samenspraak met de voorgangers en de koren, alsmede het goed verlopen van de dienst zelf. Er is een draaiboek voor de organisatie beschikbaar. We willen graag de voorbereidingsgroep wat uitbreiden zodat de voorbereiders niet ieder jaar “dienst hoeven te doen”.