Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Nieuws

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

30 apr 14:00
Verzetsmonument
02 mei 14:00
Parochiehuis
11 mei 14:00
Parochiehuis
22 mei 14:00
Doopsgezinde Kerk
31 mei 14:30
Doopsgezinde Kerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Wie zijn wij

De Raad van Kerken Hoofddorp is een overlegorgaan waarin de Rooms Katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente samenwerken om de oecumene gestalte te geven.

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term wordt wereldwijd een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of kerkgenootschappen.

 

De Raad van Kerken wil een bijdrage leveren aan het leefbaarder maken van de samenleving en wil de interkerkelijke samenwerking bevorderen. Hiertoe stimuleert hij gezamenlijke activiteiten van de kerken. De Raad van Kerken roept op tot bezinning op vragen van geloof en leven opdat de kerken van elkaars tradities kunnen leren.

 

De Raad van Kerken is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Waar mogelijk zoekt de Raad van Kerken samenwerking met andere kerken in Hoofddorp.

Postadres: p/a parochiehuis H. Joannes de Doper
Kruisweg 1073, 2131 CT Hoofddorp
Email: secretaris
website landelijke Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl
 
De deelnemende kerken in Hoofddorp:
 
 
Hoofddorp en Haarlemmermeer kennen nog meer kerkgenootschappen. Voor informatie verwijzen we naar het wekelijks overzicht in de regionale pers.