Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de vernieuwde digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

29 jan 13:30
Boekwinkel Het Kruispunt
10 feb 14:00
Parochiehuis
14 feb 20:00
De Lichtkring
15 feb 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
01 maa 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
02 maa 18:15
Parochiehuis
09 maa 18:15
Parochiehuis

 

SITELINKS
www.raadvankerken.nl
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Voorjaarsprogramma 2022

Programma Raad van Kerken Hoofddorp
Voorjaar 2022

Thema: 'DWARS'
Een programma vol boeiende workshops, lezingen, gespreksgroepen en bijeenkomsten. Vanwege de onzekerheid over het al dan niet doorgaan van activiteiten is het programma nog niet volledig. De komende tijd wordt het aangevuld met meer mooie evenementen.

Download het Voorjaarsprogramma 2022

Aanmelden
Voor alle activiteiten is aanmelding noodzakelijk. Dat kan telefonisch of via de mailadressen bij de activiteit.
GELOOF EN BIJBEL
JEZUS ALS WIJSHEIDSLERAAR
In de ingewikkelde situaties van het leven hebben we wijsheid nodig. In een interactieve avond geeft theoloog Henk de Vries een DWARS perspectief op Jezus van Nazareth, namelijk als wijsheidsleraar. We denken met elkaar na over wat wijsheid is, op wat voor manier Jezus wijs was, en hoe we zelf iets van de wijsheid van Jezus kunnen gebruiken.
Informatie en aanmelden: Henk de Vries, mail.
Maandag 24 januari 2022, 20:00 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:45 uur).
Plaats: De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 of online

LEERHUIS KERK EN ISRAËL 2021-2022
Rondom het boek “Numeri” van rabbijn Jonathan Sacks, ingeleid door ds. Adri van der Wal.
Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal, mail, tel. 023 563 0997.
Donderdag 27 januari 2022, 20:00 – 22:00 uur.
Plaats: Marktpleinkerk
GELOOF EN PRAKTIJK
SAMEN IN GESPREK
10 februari: We kijken naar oude fresco’s en mozaïeken, Rob Mascini vertelt daarbij over het geloof van de eerste christenen.
10 maart: We gaan in gesprek met pater Albert Topo over zijn keuze om missionaris te worden en wat dit voor hem betekent.
14 april Welke mensen, van nu of uit het verleden, inspireren ons?
12 mei We horen het ‘levensverhaal’ van Maria Magdalena.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma, mail, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Parochiehuis

SOBERE MAALTIJDEN 2022
Alle maaltijden zijn gepland op woensdagen Inloop 18:00 uur. Start 18:15 uur, afsluiting 19:15 uur.
- 2 maart Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
Op weg naar Zero Waste. In de westerse wereld wordt een veel te grote hoeveelheid grondstoffen en energie verbruikt. Een circulaire economie is het doel van Nederland in 2050. Toekomstmuziek? Lianne Willig vertelt hoe zij de hoeveelheid (plastic) afval in haar huishouden nu al drastisch reduceert.
- 9 maart Parochiehuis, naast Joannes de Doperkerk, Kruisweg 1073
De Parochiële Charitas Instelling en het Noodfonds van de diaconie van de protestantse kerken helpen inwoners van Hoofddorp die tijdelijk in acute (financiële) nood zijn geraakt. Medewerkers van beide noodfondsen lichten hun werkwijze toe.
- 16 maart Doopsgezinde kerk, Hoofdweg 691
Het doopsgezinde Shirati ziekenhuis in het Maragebied van Tanzania huisvest in een bijgebouwtje 15 leprapatiënten. Sommigen behoorlijk verminkt en meestal verstoten door de familie. Ook dit jaar zijn nieuwe zelfs zeer jonge leprapatiënten opgenomen. Jolanda Amorison uit Aalsmeer is er meerdere malen geweest. Zij kan veel vertellen over het leven en het werken in de leprakolonie in Shirati, Tanzania.
- 23 maart Marktpleinkerk, Markplein 96
Het doel van House of Joy is migranten in Hoofddorp een " home away from home" te bieden. En samen met mensen uit verschillende culturen een plek te creëren, waar aandacht voor elkaar is, waar deelnemers elkaar bemoedigen en elkaar helpen. Er wordt regelmatig een interculturele inloop georganiseerd, afgesloten met een maaltijd. "We doen wat Jezus ons heeft voorgehouden; een plek van vreugde en vrede aanbieden".
- 30 maart De Lichtkring, Lunenburgdreef 70
Stichting Vier het leven inspireert en brengt mensen samen en zorgt ervoor dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij door samen te genieten van een middag of avond uit.
- 6 april Géén maaltijd.
- 13 april De Ark, Muiderbos 36
Hoe ben je een “Groene Kerk”? Er wordt uitgelegd wat Groene Kerk-zijn inhoudt. Ook wordt ingegaan op de groen groep en het verticale tuintje rond De Ark. Tot slot een uitleg over de Energiebank, ook onderdeel van het Groene Kerk-zijn.

Informatie over aanmelden volgt.
GELOOF EN CULTUUR
POËZIEWEEK OVER 'NATUUR'
We ontdekken aan de hand van poëzie de bloemen, bomen, planten en dieren in de Bijbelse tuin.
Na afloop drinken we buiten in de tuin bij een houtvuurtje warme chocolademelk!
En als je een mooi natuurgedicht hebt, breng het gewoon mee en deel het met anderen.
Begeleiding: Rien Wattel.
Aanmelden: Boekwinkel Het Kruispunt, 023 561 73 92, info@boekwinkelhetkruispunt.nl
Zaterdag 29 januari 2022, 13.30-14.30 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt, Kruiswg 1067a, Hoofddorp

SCHILDERKRING 'IN ANTWOORD OP VINCENT VAN GOGH'
In de veertigdagentijd zullen schilderijen van Vincent van Gogh onze leidraad zijn door de Bijbel. Van het asgrauwe leven, zoals op het schilderij ‘De Aardappeleters’ en ‘Sorrow’ tot aan het Paaslicht bij ‘De opwekking van Lazarus’ en de bloeiende amandelbloesem. In de schilderkring lijkt het mij mooi om te reageren op de schilderijen van Vincent van Gogh. Wat roept een schilderij bij jou op? Als corona ons nog parten speelt, kan iedereen thuis zijn of haar schilderij maken.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de aanschaf van materiaal bij Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Donderdag 10 februari en 17 maart, om 20:00 uur.
Plaats: De Ark

STARTMOMENT 'VINCENT VAN GOGH - GETUIGE VAN HET LICHT'
Vincent van Gogh wilde aanvankelijk predikant worden, maar raakte teleurgesteld in de kerk. Die teleurstelling gold niet ‘de stichter’, Jezus. Over hem schreef hij: ‘Christus is een kunstenaar groter dan alle andere kunstenaars. Hij versmaadt marmer, klei en verf, maar werkt in levend vlees. De ongeëvenaarde kunstenaar Christus maakte geen standbeelden, schilderijen of boeken, maar levende mensen, onsterfelijken.’ In de veertigdagentijd staan daarom schilderijen van Vincent van Gogh centraal. Tijdens een startmoment zal – desnoods via zoom –de relatie tussen Van Gogh en het christelijk geloof worden toegelicht.
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023 200 0192.

Woensdag 16 maart, om 20:00 uur.
Plaats: De Ark.

EXCURSIE VINCENT VAN GOGH
In de Noorderkerk in Amsterdam is een tentoonstelling te zien ‘Vincent meets Rembrandt’ – het is een bijzondere lichtinstallatie die vertelt over de wijze waarop Rembrandt Vincent van Gogh inspireerde. De tentoonstelling is volgens de website vanaf maart/april weer te zien. We prikken daarom onder voorbehoud zaterdag 9 april.
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Zaterdag 9 april, 15:00 uur.
Plaats: Noorderkerk Amsterdam

SPOORZOEKEN
HOOFDDORPSE OECUMENLEZING
Om de oecumene in Hoofddorp impulsen te geven, organiseert de Raad van Kerken Hoofddorp elk jaar een Hoofddorpse Oecumenelezing. Dit jaar zal Miranda Klaver vertellen over hoe in Nederland (en wereldwijd) de Evangelische beweging en Pinksterbeweging kerken en gelovigen veranderen. Positief en misschien soms ook wel negatief. Miranda Klaver is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en is gespecialiseerd in de Evangelische beweging en de Pinksterbeweging. Na de lezing is er ruimte voor gesprek.
Informatie en aanmelden: c.wessel@pghoofddorp.nl.
Maandag 14 februari, 20:00 – 21:30 uur.
Plaats: De Lichtkring en via KerkTV De Lichtkring, pghoofddorp.nl/media_lichtkring

FRATELLI TUTTI
De laatstverschenen encycliek van paus Franciscus gaat over rechtvaardigheid en broederschap, Fratelli Tutti. In drie avonden gaan we nader in op de inhoud van deze encycliek; wat is een encycliek, is er hoop, wie is mijn naaste, wat kunnen wij zelf doen?
Begeleiding: Pater Matthew Thekkeyil, Hans Bruijnzeels, Els Tulen.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 15 februari, 1 en 15 maart 2022, 20:00 – 21:30 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

ONTMOETINGSAVOND: WERK AAN DE WINKEL VOOR HET KLIMAAT
Hoe reageren we op de klimaatverandering, wat betekent klimaat verandering voor ons geloof en welke angsten roept die op? Op deze ontmoetingsavond gaan we daarover in gesprek met elkaar. De predikante Rozemarijn van ’t Einde – actief bij Christian Climate Action – zal eerst hierover vertellen. Ook twee jongeren uit onze eigen gemeente komen aan het woord.
Donderdag 24 maart 2022 20:00 uur – 21:45 uur.
Plaats: De Marktpleinkerk

WORKSHOP 'DWARSE VROUWEN UIT DE 16E EEUW'
Sinds ongeveer 1535 ontstonden er groepen (weder-)dopers of mennisten. Zij doopten alleen volwassenen en keerden zich af van de (katholieke) kerk. Al vrij snel werden ze vervolgd. Veel wederdopers werden veroordeeld en terechtgesteld op de brandstapel of op andere manieren.
Je zou deze mensen dwars kunnen noemen. Zij gingen dwars tegen de gevestigde geloofsnormen en waarden in. Mannen én vrouwen.
In de ‘Martelaersspiegel’ van T.J. van Braght staan de verhalen van zulke ‘dwarse’ mannen en vrouwen beschreven. We lezen hun verhaal en praten er samen over. We luisteren naar ‘martelaarsliederen’.
Deze ‘dwarse vrouwen’ gaven hun leven voor hun geloof. Wat hebben wij nu voor ons geloof over? Waar brengen wij offers voor in onze tijd? En: durven wij ook ‘dwars’ te zijn?
Opgave voor deze middag vóór 27 maart 2022 bij ds. A.C. Thimm-Stelwagen, mail.
Woensdagmiddag 30 maart 2022, 14.30-15.15 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Hoofdweg oostzijde 691

PAASMORGEN BIJ DE HERNHUTTERS
De dageraadsviering bij de Herrnhutters in Zeist is een bijzondere belevenis: men begint de viering een half uur voor zonsopkomst in een nog donkere kerk. Dat zal dit jaar dus rond 6:00 uur zijn. Zodra het licht wordt, gaat men met koperblazers naar buiten, naar de begraafplaats, zodat men daar de zon ziet opkomen als symbool voor de opgestane Christus. Daar worden dan nog Paasliederen gezongen en de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023 200 0192.

Zondag 17 april, vertrek 05:15 uur – thuis 08:30 uur.
Plaats: Zeist (verzamelen bij De Ark rond 5.15 uur)

BOEKBESPREKING: DE GOEDE VOOROUDER
Roman Krznaric is cultuurhistoricus (en overigens getrouwd met econome Kate Raworth – van ‘De donut economie). In zijn boek De goede voorouder vraagt hij zich af waarom wij mensen zo gefixeerd zijn op de korte termijn: de volgende vakantie, de volgende verkiezingen? Dit terwijl de grote vragen van dit moment – denk aan de klimaatcrisis – vragen om handelen dat nadenkt over de lange termijn. Hoe zouden onze kleinkinderen zich ons willen herinneren? En we kunnen het: kathedralen, maar ook Nederlandse polders getuigen ervan dat mensen dingen kunnen doen waar ze zelf niet beter van worden, maar wel de volgende generaties. Een hoopvol boek!
Informatie en aanmelden: Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023 200 0192.
Donderdag 21 april, 20.00 uur.
Plaats: Boekhandel Het Kruispunt, Kruisweg 1067a, Hoofddorp
Voor algemene informatie over het programma kunt u contact opnemen met Flora van der Staaij, tel. 06 10469181, bezinning@kerkeninhoofddorp.nl