Deelnemende kerken:

Doopsgezinde Gemeente

Protestantse Gemeente

Rooms Katholieke Parochie

Actueel

Volg ons op Facebook
KLIK HIER voor een abonnement op de digitale nieuwsbrief van de Raad van Kerken

Agenda

27 sep 19:30
Scholengemeenschap HVC
28 sep 19:30
Buurthuis Het Contact
29 sep 19:30
Spaarne Gasthuis Hoofddorp
30 sep 19:30
Marktpleinkerk
01 okt 19:30
Garage Johan Oldehage
02 okt 19:30
Fam. Verkerk
05 okt 20:00
Boekwinkel Het Kruispunt
09 okt 10:00
Doopsgezinde Kerk

 

SITELINKS
www.raadvankerken
www.destalopdekaag.nl
www.bijbelsetuin.nl
www.boekwinkelhetkruispunt.nl

Najaarsprogramma 2021

Programma Raad van Kerken Hoofddorp
Najaar 2021/2022

Thema: 'DWARS'
Een programma vol boeiende workshops, lezingen, gespreksgroepen en bijeenkomsten. Het seizoen start op vrijdag 3 september met de theatervoorstelling Dwars van Kees Posthumus.
Download het Najaarsprogramma pdf

Aanmelden
Voor alle activiteiten is aanmelding noodzakelijk. Dat kan telefonisch of via de mailadressen bij de activiteit. Of meld u vanaf 1 maand voor aanvang aan via het aanmeldformulier.
GELOOF EN BIJBEL
LEERHUIS KERK EN ISRAËL 2021-2022
Donderdag 21 oktober 2021: Rondom het boek "Leviticus" van rabbijn Jonathan Sacks, ingeleid door ds. Adri van der Wal. (via Zoom).
Donderdag 18 november 2021: Rondom het boek "Leviticus" van rabbijn Jonathan Sacks (vervolg), ingeleid door ds. Adri van der Wal. (via Zoom).
Donderdag 27 januari 2022: We verdiepen ons in zijn boek over Numeri.
Informatie en aanmelden: ds. Adri van der Wal, a_vd_wal@hotmail.com, tel. 023 563 0997.
Donderdag 21 oktober en 18 november 2021 via Zoom, 27 januari 2022 in de Marktpleinkerk
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

BIJBELKRING
‘JE PERSOONLIJKE DWARSLIGGER’
Je hebt misschien een figuur uit de Bijbel met wie je echt iets hebt. Die persoon raakt aan thema’s uit je eigen leven. Dan lees je het bijbelverhaal ‘autobiografisch’. In deze kring gaan we in gesprek met die personen.
Informatie en aanmelden: ds. Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl,
tel. 023 200 0192.
Maandag 25 oktober, 8 november en 29 november 2021 om 20.00 uur
Plaats: De Ark

BIJBELQUIZ
Ook dit jaar spelen we de bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap. De quiz bestaat uit 30 vragen, die worden ingeleid met een filmpje of foto. U kunt deelnemen met een team van ongeveer 5 personen, maar ook individueel. U wordt dan op de avond zelf ingedeeld in een onvolledig of nieuw te vormen team.
Informatie en aanmelden: Thea van der Heide, tenkvdheide@quicknet.nl, of Klaas van der Veen, tel. 023 565 3143.
Maandag 8 november 2021, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Marktpleinkerk

HERZIENING VAN DE NIEUWE BIJBELVERTALING
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling. In oktober 2021 verschijnt een revisie, de NBV21.
Ds. Adri van der Wal bespreekt een aantal veranderde bijbelgedeelten.
Aanmelden: info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Woensdag 10 november 2021 om 20.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg 1067a, Hoofddorp
GELOOF EN PRAKTIJK
SAMEN IN GESPREK
over een cultureel, religieus of maatschappelijk onderwerp:
9 september: Film ‘The good liar’.
14 oktober: Bezoek aan de R.K.-kerk in Halfweg.
11 november: De spanning tussen kerk en homoseksualiteit.
9 december: We kijken naar Maria, de moeder van Jezus, in de kunst.
13 januari 2022: We horen het ‘levensverhaal’ van Maria Magdalena.
Informatie en aanmelden: Coby Bergsma, j.j.bergsma@live.nl, tel. 023 565 2400.
Donderdagen 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Parochiehuis, Kruisweg 1073, Hoofddorp

LEESERVARINGEN DELEN ROND:
WIJ ZIJN LICHT
Midden in een zomernacht sterft Elisabeth, de oudste bewoonster van Woongroep Klank en Liefde. Haar drie huisgenoten worden aangehouden; het streven van de groep om te stoppen met eten en van licht en liefde te gaan leven, lijkt Elisabeth fataal te zijn geworden.
Kosten boek ‘Wij zijn licht’ van Gerda Blees: € 21,00.
Gastvrouw: Els Tulen.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 21 september 2021, 14.00 – 15.30 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

WEEK VOOR DE VREDE 2021
We luisteren naar opnames uit het War Requiem van componist Britten. Met teksten uit de Requiemmis en gedichten van Wilfred Owen is dit een poëtische en muzikale aanklacht tegen oorlogsgeweld. Toelichting: Jacqueline Roelofs.
Aanmelden bij Henny Boschman, tel.06 376 107 77 of via het aanmeldformulier
Donderdag 23 september 2021, van 20.00 – 21.15 uur
Plaats: De Ark

LEESERVARINGEN DELEN ROND:
DOOR JOU BEN IK MIJ
Jona een Rotterdamse jongen merkt dat hij op jongens valt. Hij durft daar aanvankelijk niet voor uit te komen. Want hoe zal zijn omgeving reageren? Een ontroerend hedendaags verhaal over relaties, seksualiteit en vooroordelen en vooral over liefde. Spannend om hierover in gesprek te gaan.
Kosten boek ‘Door jou ben ik mij’ van Hinke van Abbema: € 17,99.
Begeleiding: Leo Mesman.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 5 oktober 2021, 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

SYMBOLISCH POPPEN MAKEN
DIE DWARS LIGGEN
Met behulp van stofjes, wol, vulmateriaal, kralen en naaigerei naaien we heel eenvoudige poppetjes die verbeelden, waarin ons geloven of spiritualiteit “dwars” mag staan op ons of onze maatschappij.
Informatie en aanmelding: Hedi Hegeman, hegemanhedi@gmail.com.
Woensdag 27 oktober 2021, 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk Hoofddorp

KOOKBOEKENWEEK
In november is er jaarlijks een kookboekenweek. Een activiteit, in de vorm van een lunch of kookactiviteit wordt naderhand bekend gemaakt als er meer bekend is over de landelijke kookboekenweek.
Gastvrouw: Raminah van Eer.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl
Zaterdag 13 november 2021, 12.30 – 14.30 uur
GELOOF EN CULTUUR
THEATERVOORSTELLING ‘WIE BEN IK’ DOOR KEES VAN DER ZWAARD
Kees van der Zwaard stapt in de wereld van Dietrich Bonhoeffer. In antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ vecht Bonhoeffer tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis, met de dood voor ogen. Toegang gratis – collecte bij uitgang.
Reserveren via het aanmeldformulier.
Vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur
Plaats: De Lichtkring

BIJBEL- EN SCHILDERKRING
OVER DE PROLOOG VAN LUCAS
Met elkaar verkennen we de opbouw van de hoofdstukken Lucas 1 en 2 en vervolgens verbeelden we die hoofdstukken in een vijfluik voor de advent en Kerst.
Graag van tevoren aanmelden i.v.m. de aanschaf van materiaal bij Aarnoud van der Deijl, ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl, tel. 023-200 0192.
Donderdag 4 en 18 november 2021 om 20.00 uur
Plaats: De Ark
SPOORZOEKEN
ZEVEN DWARSLIGGERS
Bij elk van de zeven werken van barmhartigheid een dwarsligger die het dééd: hongerigen voeden, naakten kleden, vreemdelingen opnemen. Het project ZEVEN beschrijft zeven van deze spraakmakers: Angela Merkel, Mozes, pater Poels, Rispa (een vroege ‘dwaze moeder’), Vincent van Gogh, Sint Maarten en Peter Benenson. In zeven verschillende activiteiten komen ze aan bod: een wandeling, vesper, gesprek, bijbelstudie, film. Je kunt per keer meedoen. Start in oktober.
Interesse? Meld je aan en vraag de flyer aan via 7dwarsliggers@gmail.com.

KERKENPAD
Maak kennis met de verschillende geloofsgemeenschappen in Hoofddorp. Een uur lang ontmoeting, spiritualiteit, verhalen en vragen. In 2022 volgen nog twee Kerkenpad-zaterdagen.
Informatie en aanmelden: Coen Wessel, c.wessel@pghoofddorp.nl en Akke-Clara Thimm-Stelwagen, thimmstelwagenac@gmail.com
Zaterdag 9 oktober 2021, 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk en H. Joannes de Doperkerk

OP REIS, DWARS DOOR DE HONDERDGULDENPRENT
We gaan op reis door de Honderdguldenprent van Rembrandt, met behulp van een Powerpoint-presentatie. We lezen de bijbehorende bijbelgedeelten en vragen ons samen af, waar dit raakt aan mijn eigen leven. Wie ben ik in dit verhaal?
Informatie en aanmelding: Akke-Clara Thimm-Stelwagen, thimmstelwagenac@gmail.com, tel. 0297 743 044.
Vrijdag 19 november 2021, 19.30 – 21.00 uur.
(NB andere datum dan in de folder!)
Plaats: Doopsgezinde Kerk

FRATTELI TUTTI
De laatstverschenen encycliek van paus Franciscus gaat over rechtvaardigheid en broederschap, Fratteli Tutti. In drie avonden gaan we nader in op de inhoud van deze encycliek; wat is een encycliek, is er hoop, wie is mijn naaste, wat kunnen wij zelf doen?
Begeleiding: Pater Matthew Thekkeyil, Hans Bruijnzeels, Els Tulen.
Informatie en aanmelding: tel. 023 561 7392, info@boekwinkelhetkruispunt.nl.
Dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari 2022, 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Boekwinkel Het Kruispunt

DIALOOG IN MUZIEK
Voor de 25e keer in de Marktpleinkerk: Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hùn muziek. Zouden we eindelijk toekomen aan Dialoog 25? ???? Moet nu wel driedubbel feestelijk worden!
Zondag 23 januari 2022 van 14:00 – 17:30 uur.
Voor algemene informatie over het programma kunt u contact opnemen met Flora van der Staaij, tel. 06 10469181, bezinning@kerkeninhoofddorp.nl